DOMOV

Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-9

Život ukrytý ve zdech domu. Místo, které bylo opředeno tajemstvím, dlouhou historií a minulostí, vzpomínkami, rodinnými vztahy a stráveným dětstvím. O 108 let později v roce 2016 vzniká tento projekt. Vracím se se starými rodinnými fotografiemi na místo jejich pořízení, kde reflektuji své vzpomínky, stejně jako vzpomínky mých rodičů a prarodičů. Mám pocit, jako bych vzpomínkám vdechla nový život. O pár týdnů později nezůstává žádný hmotný důkaz, že dům, který zde byl přes více než století tady někdy stál. 

Home. Life hidden in the walls of the house. A place shrouded in mystery, long history and past, memories, family relationships and childhood spent. 108 years to 2016 and this project is brought to life.  I return with old family photographs to the place where they were taken, where I project my memories and the recollections of my parents and grandparents. I feel like I'm breathing new life into the memories. A few weeks later, there is no material evidence that a house that stood for over a century was ever there.

Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-17
Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-18
Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-7

1968, grandfather with great grandmother ~ děda s prababičkou

Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-11
Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-13
Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-6

1992, dad showing muscles ~ táta ukazuje svaly

Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-2
Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-3

1999, sister and I excited to clean our room ~ já se sestrou nadšené z uklízení pokoje

Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-16

1972, great grandmother and visitors feeding rabbits ~ prababička s návštevou krmí králíky

Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-19
Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-
Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-4

1997, me, sister and dad with mushroom on his head ~ já, sestra a táta s hřibem na hlavě

Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-12
Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-5

1976, mum and aunt playing ~ máma a teta si hrajou

Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-14
Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-15

2000, sister and I watching TV ~ já se sestrou sledujeme televizi

Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-8

1993, parents with sister and the dog ~ rodiče se sestrou a se psem

Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-10
Home-domov-documentary-photography-contemporaryart-contemporary-art-9